Studenterforum.dk

Studenterforum.dk er et websted for studerende på landets Spansk- og Latinamerikastudier. Her kan du downloads opgaver om Spanien, Latinamerika og Brasilien, samt finde relevante links. Formålet med dette site er at inspirere studerende ved at stille universitetsopgaver til rådighed, og at skabe kontakter på tværs af landets Spansk- og Latinamerikastudier.

Vi har spanskopgaver der dækker emner som inkariget, baskisk nationalisme, Franco & Frida Kahlo, spansk og latinamerikansk kulturhistorie, zapatismo, national og regional identitet samt sprog. Der findes opgaver på dansk og spansk.

Opgaver søges

Vores eksistensgrundlag er baseret på studerendes opgaver og projekter, og vi er altid klar til at modtage flere. Ligger du inde med opgaver relateret til Spanien eller Latinamerika, så del dem med dine medstuderende!
Vi er interesserede i alle typer opgaver inden for ovennævnte geografiske område, og du kan sagtens være anonym.

Vær solidarisk. Indsend din opgave - hellere i dag end i morgen.

Opgaver

Indtast et eller flere søgeord.
Antal resultater: 25

1. Frida Kahlo

Yo soy la DESINTEGRACIÓN - jeg er SPLITTELSEN, skriver Frida Kahlo selv i sin dagbog, og hun var splittet på mange måder, hvilket hun gav udtryk for i sin personlighed, sin levevis og sine malerier. Bogstaveligt talt blev hendes krop på det nærmeste splittet ad ved en ulykke som ung, og personligt var hun splittet mellem de forskellige og ofte modsætningefyldte værdier, som den oprindelige aztekiske kultur og de skiftende udenlandske kulturer havde påført Mexico siden dets kolonisering. Jeg vil i denne opgave prøve at undersøge om og på hvilke områder Fridas og mexicanerens splittelse falder sammen.

1 stemme

2. Sprog og identitet i Baskerlandet og Katalonien

Denne opgave koncentrerer sig om Baskerlandet og Katalonien, idet man her gennem tiden har oplevet de største konflikter i forhold til den spanske stat, ligesom det er de to regionale sprog, der differentierer sig mest fra spansk. Den sproglige situation i Spanien er for disse to regioners vedkommende nært forbundet med historiske, sociale og kulturelle faktorer, og disse faktorer er nødvendige at tage hensyn til, hvis man vil søge at forstå udviklingen af den nationalisme, vi kender i dag i henholdsvis Baskerlandet og Katalonien. At nationalismen ikke har udspillet sig ens i de to områder kan blandt andet forklares ud fra de værdier, der bærer den fælles identitetsfølelse, der har eksisteret blandt indbyggerne i regionerne, samt deres forhold til immigranter fra andre dele af Spanien. Hermed spiller aspekter som identitet og kerneværdier en vigtig rolle.

0 stemmer

3. El destino de los muertos entre los náhuas del México antiguo

El presente trabajo trata de la cosmovisión y el destino de los muertos entre los nahuas del México antiguo.

0 stemmer

4. El Pentecostalismo en América Latina

Lo que pretendo investigar son los efectos del pentecostalismo en la cultura latinoamericana partiendo de las consecuencias positivas y negativas de éste en la vida de los individuos y por ende la sociedad en general.

0 stemmer

5. Da solen gik ned

Historieopgave om inkariget og dets fald.

0 stemmer

6. Educación Bilingüe y la Interculturalidad en América Latina

Procedente de la relación entre idioma e identidad y el vínculo que mantienen estos con la facilidad de aprendizaje para los educandos indígenas bilingües, el ensayo trata el proceso de las reformas educativas y la implementación de la interculturalidad dentro de un contexto latinoamericano.

0 stemmer

7. Sprog og politik - den sprogpolitiske udvikling i Catalonien og Baskerlandet

I tiden før, under og efter Spaniens diktatur. Den sprogpolitik som føres i Catalonien og Baskerlandet er udslaget af en mangeårig konflikt mellem disse to regioner og den spanske regeringsmagt. Denne konflikt har ikke kun været politisk, men i særdeleshed også sproglig. Catalansk og baskisk er de sprog, som adskiller sig mest fra spansk og hvis sprogpolitik og sprogplanlægning har medført de største konflikter på det sprogpolitiske område igennem Spaniens historie.

0 stemmer

8. Baskisk nationalisme og ETA

Fokus på problematikken i Baskerlandet, med særligt henblik på nationalismen og ETAs kamp for løsrivelse. Hvordan kan den baskiske nationalisme forklares og hvorfor udmøntes den i vedvarende vold, når andre nationalistiske bevægelser i Europa er udpræget ikke-voldelige? Hvad er baskisk identitet og hvordan kommer den til udtryk?

0 stemmer

9. Spansk leksiogrammatik

Speciale. Med udgangspunkt i den Systemisk Funktionelle Lingvistik (SFL) defineres de leksikogrammatiske ressourcer i den interpersonelle, den eksperientielle og den logiske metafunktion på sætningsniveau for spansk med det formål at muliggøre en leksikogrammatisk analyse af spanske sætninger og sætningskomplekser.

0 stemmer

10. Struktur og diskurs

En komparativ analyse af metateoriens præsens og implikationer i konkrete analyser. Problemet, som søges løst i denne opgave, ser på hvorledes forskere, som studerer samme historiske problematique, kan finde forskellige årsager bag det faktiske historiske 'resultat'. Svaret på, at der eksisterer divergenser i Décio Saes og Celia Maria Marinho de Azevedos analyser af slaveriets afskaffelse, antages at kunne findes i de to forfatteres teoretiske udgangspunkter, og de videnskabsteoretiske antagelser disse igen hviler på. Distinktionen mellem teori og metateori skal således ses som en distinktion mellem det fundament angående metode, ontologi og epistemologi antagelser (metateori), som en given teori hviler på, og som indeholder mere konkrete antagelser...

0 stemmer

11. Los versos de Florentino

LOS VERSOS DE FLORENTINO: Política simbólica y cultura de resistencia en la revolución bolivariana de Venezuela. La tesis ofrece un análisis discursivo de la campaña oficialista llevado a cabo para el referéndo revocatorio celebrado en Venezuela en agosto de 2004. A base de un amplio material queda evidenciado como la revolución bolivariana se nutre en una profundamente enraizada cultura de resistencia que permite llevar la campaña a un campo mítico de batalla donde el bien y el mal se enfrenta en un eterno contrapunteo. Por Ronnie Ingemann Dyrendom Nielsen.

4 stemmer

12. Inkariget: Ekspansion og sammenbrud

Denne opgave handler om inkaer og Inkariget, som ud over at være en af de bedst kendte sydamerikanske kulturer, også fremstår som en af de mest velorganiserede på sin tid, bl.a. i kraft af sin samfundsstruktur og magtfordeling. Hvad var således grundene til, at inkariget kunne ekspandere så vidt og voldsomt, som det gjorde, og endvidere, hvilke faktorer gjorde, at et par hundrede spanske conquistadores med Francisco Pizarro i spidsen var i stand til at indtage et så stort og etableret samfund som inkariget?

0 stemmer

13. México y los pueblos étnicos - una paradigma de discusión

El presente trabajo se inicia con un recorrido histórico de la situación indígena. A continuación se ve algunos datos demográficos para intentar obtener una aproximación acerca de la situación indígena actual. Seguidamente se intenta observar cuáles son las herramientas de resistencia para mantener la cultura e identidad indígena, tanto en elámbito privado como en elámbito público. Para terminar, se analizan algunos de los cambios que están pasando al nivel político y las propuestas de Bonfil Batalla y Héctor Aguilar Camín para una posible solución.

0 stemmer

14. Con Diós y Bolívar - mito, historia y la época contemporánea del discurso bolivariano

El trabajo presente trata de la crisis venezolana y la ideología 'bolivariana' incorporado por el presidente venezolano, Hugo Chávez. El trabajo tiene tres partes. Primero se reflexiona sobre preguntas de teoría y método. Luego se introduce la profunda y prolongada crisis que vive la democracia venezolana. Finalmente se analiza la ideología bolivariana a través de un amplio material con origen indudable en el despacho del presidente. Se muestra que dentro del discurso existe una relación bien definida entre un conjunto de mitos y la percepción de la realidad actual e histórica. Se concluye que el proyecto bolivariano es una propuesta radical enraizada en una distinta interpretación de la experiencia latinoamericana, cuya legitimidad se deriva de Dios y de un panteón de figuras históricas encabezado por Simón Bolívar. La repercusión de ese mensaje mesiánico se debe a los evidentes defectos del viejo régimen y la presión ejercida por la globalización neoliberal.

0 stemmer

15. Det regionaliserede Spanien

Omhandler Spanien og den høje grad af regionalisme, der præger landet. Hvordan kan denne regionalisme forklares? Desuden afprøves en række teorier vedr. regionalisme, stats- og nationsdannelse. Sidst præsenteres en analyse af regionerne i Frankrig som perspektivering af situationen i Spanien.

0 stemmer

16. Fra El Dorado til Emerging Markets

Latinamerikanske udviklingsproblemer i et langsigtet og aktuelt perspektiv. Det er opgavens primære bidrag at kombinere det langsigtede og det aktuelle perspektiv i et forsøg på at etablere en sammenhængende ramme for en nuanceret diskussion af regionens aktuelle udfordringer og muligheder.

0 stemmer

17. New Social Movement-tilgangen og dens anvendelse i Latinamerika

De sociale bevægelser i Latinamerika er hovedsageligt blevet forsøgt analyseret ud fra New Social Movement-tilgangen. Men er denne overhovedet anvendelig?

0 stemmer

18. Partit dels Socialistes de Catalunya som national bevægelse

I denne bacheloropgave søges det undersøgt hvilke midler det catalanske socialistparti, PSC, vil bruge for at forstærke og forbedre Cataloniens muligheder for selvbestemmelse ud fra dets valgprogram op til det catalanske valg i november 2003, og på denne måde give en definition af, hvilken form for nationalisme opererer med. Det vil blive set på bestemte punkter, der har relevans for de to teorier, der er valgt at arbejde ud fra. Den første teori er af Michael Keating og behandler hvilke muligheder mindretalsnationaliteter i vore dage har for at sikre sig selv mere selvbestemmelse, magt, etc. Den anden teori, af Will Kymlicka, behandler det moralske aspekt af problematikken, når en national minoritet bliver en regional majoritet. Det specifikke fokus i denne opgave vil således være den spanske selvstyrende region, Catalonien. Catalonien har, ligesom Baskerlandet og Galicien, sit eget sprog, catalansk, og dermed et af sine stærkeste argumenter for at være mere end blot en almindelig region i det spanske rige og derudover en delvis selvstændig historie. Desuden har det catalanske ønske om selvstændighed levet i den catalanske befolkning siden 1800-tallet.

0 stemmer

19. La cultura politizada: La Nueva Canción Chilena og Unidad Popular

El presente trabajo trata del aspecto político de La Nueva Canción Chilena, tomando como ejemplo el disco clave Canto al Programa (1970) de Inti Illimani. El trabajo tiene tres partes. Primero se reflexiona sobre la bibliografía y el método. Luego se introduce el movimiento en su contexto. Finalmente el disco es analizado con el objetivo de identificar elementos claves de la ideología del movimiento. Se muestra que el discurso del movimiento es caracterizado primero por una identificación orgánica con el pueblo y la geografía y segundo por una confianza absoluta en la oportunidadúnica de realizar la utopía socialista a través de un protagonismo colectivo, lo que implica un fuerte sentido de deber.

0 stemmer

20. En neo-populists storhed og fald: Historien om Perus japanske præsident

Alberto Fujimoris gerninger gennem sin ti år lange regeringstid søges på ingen vis legitimeret i denne opgave, men der søges omvendt nogle svar på, hvorfor borgerne i et på daværende tidspunkt tolv år gammelt demokrati kunne acceptere forfatningsstridige handlinger. Hvad der søges belyst i denne opgave, er således hvilke faktorer der i 1990 bragte outsideren Alberto Fujimori præsidentposten i Peru, hvorledes han to år efter uden de store nationale folkelige protester kunne gennemføre et autogolpe, men otte år senere i 2000 efter netop at have vundet sit tredje præsidentvalg måtte flygte til Japan.

0 stemmer

21. Valenciansk - det glemte sprog

En diskursanalyse af Manifest pel Requisit Lingüístic's indflydelse på den sociale praksis i Comunidad Valenciana. Opgavens formål er at se på hvordan den i manifestet benyttede diskurs kan ændre den sociale praksis. Med mere teoretiske termer undersøges den diskursive dimension af social forandring. Dette er relevant, da man ved at afdække betydningskonstruktionen i sproget kan få indblik i, hvordan et skriftligt budskab kan ændre en praksis i hverdagen.

0 stemmer

22. Er 'ceceo' en social variant af andalusisk?

Fokus på korrelationer mellem brugen af 'ceceo', dens sociale status og holdningerne til den. Det er primært et fonetisk-morfologisk aspekt, der adskiller andalusisk fra standard spansk, men også leksikalske og semantiske forhold spiller en rolle. Opmærksomheden rettes her mod de fonetiske forhold, med den hensigt at redegøre for baggrunden for ét bestemt fonetisk fænomen, det såkaldte 'ceceo'.

0 stemmer

23. La variedad bilingüe del español

La variedad bilingüe del español hablado en Cataluña caracterizada por interferencias y convergencias con el catalán. El objetivo principal que queremos acometer, es mejorar la descripción de la variedad bilingüe del español en Cataluña, basándonos en otros varios trabajos sobre este tema. Dentro de lo que es la variedad bilingüe del español, investigamos un grupo de hablantes aún más restringido, los que usan principalmente el catalán en sus diferentes ámbitos de vida, es decir, los que tienen el catalán como lengua principal frente al español.

0 stemmer

24. MST - mellem radikalitet og forhandling

Udgangspunktet for denne opgave er paradokset mellem en demokratisk kontekst og anvendelsen af en radikal strategi. Endvidere antages det, at der fra 1995 sker en ændring i (Bevægelsen for Jordløse Landarbejdere) MSTs strategi, således at det er fra dette tidspunkt, at organisationen i stigende omfang anvender en direkte og mere konventionel form for interaktion med det politiske system. Spørgsmålene som søges besvaret lyder således: - Hvorfor anvender MST stadig en radikal strategi givet mulighederne for, og anvendelsen af, demokratisk forhandling? - Hvorfor anses bevægelsen, på trods af den radikale strategi, som en legitim aktør af såvel nationale politiske partier som internationale organisationer?.

0 stemmer

25. Lenguas pensulares en contacto: castellano y catalán

El trabajo que vamos a presentar a continuación examina algunos aspectos de lasinterferencias del catalán en el castellano de hablantes bilingües. El objetivo de nuestro estudio consiste en analizar la interferencia en un sector específico de la población universitaria que se declara bilingüe y que ha sido escolarizada en ambas lenguas. Se trata de estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona (España), de primer y segundo curso de la licenciatura de Traducción e Interpretación, cuya producción lingüística vamos a analizar. En el presente trabajo nos vamos a centrar en el análisis de determinadas unidades sintácticodiscursivas,el sistema de deícticos, que presentan un comportamiento peculiar en los hablantesbilingües.

0 stemmer